คำเตือน

การประชุมหลักประกันสุขภาพ

 

 

 โรงพยาบาลเชียงกลาง จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ จากโรงพยาบาลเชียงกลาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านผาน้ำย้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โดยมีท่านชูชีพ  ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 

สรุปสาระการประชุม

1. ผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงกลาง จะคืนข้อมูลบัตรทอง ที่ WINSCP ของ สสอ.เชียงกลาง เป็นประจำทุกเดือน

2. ให้ทุกหน่วยบริการนำข้อมูลบัตรทองที่มีสถานะเป็น สิทธิว่าง บัตรทองหมดอายุ เปลี่ยนสถานบริการ และสถานะพิสูจน์สิทธิ ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะในรอบนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทันที่ สปสช.จะใช้เป็นเป้าหมายในปีงบประมาณ 2557

3. ให้ทุกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนออนไลน์ที่เวปของ สปสช. http://ucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp แล้ว นายทะเบียนของโรงพยาบาลเชียงกลาง จะดำเนินการอนุมัติต่อไป

4. ให้ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ ให้มี USERNAME และ PASSWORD ของตนเอง ถ้าไม่มีให้สมัครผ่านนายทะเบียนของโรงพยาบาลเชียงกลาง