โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอบคุณ คุณโสภณ สมิตรชาติ (ตัวแทนจำหน่ายตู้แช่เย็น) มอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงกลาง มอบข้าวกล่องกระเพราหมู (ร้านเขยเชียงกลาง) จำนวน 50 กล่อง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบและเรื่องในวันแม่

ขอบคุณ คุณโสภณ สมิตรชาติ (ตัวแทนจำหน่ายตู้แช่เย็น)

มอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงกลาง มอบก๋วยเตี๋ยวเรือ (ร้านณัฐก๋วยเตี๋ยวเรือ) บ้านสบกอน ก๋วยเตี่ยวอร่อย แวะไปอุดหนุนกันเยอะๆ

ทางเข้าซอยเคอรี่ เชียงกลาง จำนวน 100 กล่อง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลเชียงกลาง  นำโดย    

นายแพทย์ อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง,พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลเชียงกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมสติสื่อสารสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมและการฝึกสติแบบสั้นเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Mindful Motivational interviewing and Mindfulness Based Brief intervention for Behavioral Chang ณ วัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลนวนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลเชียงกลาง  นำโดย    

นายแพทย์ อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง,พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลเชียงกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในโอกาส

วันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองผุก ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ครอบครัวคุณแม่ศรีจันทร์ คำยันต์ บ้านรัชดา ม.15 ต.เปือ มอบเต้นท์บริจาคให้รพ.เชียงกลาง 1 หลัง

เพื่ออุทิศ แด่ ด.ต.ทนงศักดิ์ ศรีธรรมา (ลูกชาย)

โรงพยาบาลเชียงกลาง

ขอขอบคุณ ร.ต.อ.สายไทย วงศ์ปินตา  คุณพัชร์พร ชาญชัย

สมทบบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาาบาลเชียงกลาง เนื่องในครบรอบวันเกิด จำนวนเงินสด 8,000 บาท

(แปดพันบาทถ้วน)

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จะมีไข้หวัดใหญ่อยู่ 4 สายพันธุ์ ที่หมุนเวียนกลับมาเป็นระลอกทุกปี การใช้วัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์จะเน้นที่การป้องกันสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด 3 สายพันธุ์แรกเท่านั้น  การป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด จึงต้องรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ พร้อมกันกับการปฏิบัติตัวตามแนวทางเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย

1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 11 เดือน

3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

เนื่องจากได้รับสนับสนุนวัคซีนมาในจำนวนจำกัด กลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 ชนิด 4 สายพันธุ์  โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดซื้อมาบริการฉีดในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565        

ในราคาเข็มละ 350 บาท ผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงพร้อมชำระเงิน 350 บาท ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเชียงกลาง ในวันเวลาราชการ (ออกใบเสร็จรับเงินโดยโรงพยาบาลเชียงกลาง) : อ้างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

โรงพยาบาลเชียงกลาง

ขอขอบคุณ นงลักษณ์ ศรสมฤทธิ์ ร้านน่านนครโฮมเซ็นเตอร์

สมทบบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาาบาลเชียงกลาง จำนวนเงินสด 1,700 บาท

(หนึ่งพันเจ็คร้อยบาทถ้วน)

(ประกาศ)ฝากแชร์ ข่าวไปยังเพื่อนๆด้วยนะ

เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ขอเชิญชวนประชาชนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบ3เข็ม มารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิซึ่งต้องในเวลา 14วัน ทันก่อนสงกรานต์   ลดการป่วยหนักลดเสียชีวิต (#)SAVE เชียงกลาง (_)ตารางให้บริการดังนี้
(เข็ม)รพ.เชียงกลาง ให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุด21 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 
(เข็ม)วันพฤหัสบดี ที่ 24 มี.ค 65ช่วงเช้ารพ.สต.พระพุทธบาท ช่วงบ่าย หอประชุมบ้านเหล่า
(เข็ม)วันศุกร์ ที่ 25มี.ค. 65 บริการ ที่ รพ.สต.พระธาตุ
(เข็ม)วันจันทร์ ที่ 28มี.ค. 65 บริการ ที่ รพ.สต.เปือ 
(เข็ม) วันอังคาร ที่ 29มี.ค. 65 บริการ ที่  รพ.สต.บ้านชี 
(เข็ม)วันพุธ ที่ 30มี.ค. 65
ช่วงเช้าหอประชุมบ้านหนองผุก/ช่วงบ่ายหอประชุมบ้านน้ำมีด
(เข็ม)วันพฤหัสบดี ที่ 31มี.ค. 65บริการ ที่ รพ.สต.เชียงคาน 
(เข็ม)วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. 65
ช่วงเช้า รพ.สต.พญาแก้ว ช่วงบ่าย รพ.สต.บ้านงิ้ว


 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565