โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

×

Error

exception 'Exception' with message 'Error. Feed not found.' in /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/components/com_newsfeeds/models/newsfeed.php:118 Stack trace: #0 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/libraries/legacy/view/legacy.php(394): NewsfeedsModelNewsfeed->getItem() #1 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/components/com_newsfeeds/views/newsfeed/view.html.php(53): JViewLegacy->get('Item') #2 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/libraries/legacy/controller/legacy.php(685): NewsfeedsViewNewsfeed->display() #3 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/components/com_newsfeeds/controller.php(47): JControllerLegacy->display(true, Array) #4 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/libraries/legacy/controller/legacy.php(722): NewsfeedsController->display() #5 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/components/com_newsfeeds/newsfeeds.php(16): JControllerLegacy->execute(NULL) #6 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/libraries/legacy/component/helper.php(359): require_once('/home/ckhospit/...') #7 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/libraries/legacy/component/helper.php(339): JComponentHelper::executeComponent('/home/ckhospit/...') #8 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/includes/application.php(205): JComponentHelper::renderComponent('com_newsfeeds') #9 /home/ckhospit/domains/ckhospital.net/public_html/index.php(52): JSite->dispatch() #10 {main}

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560