โรงพยาบาลเชียงกลาง ขออนุโมทนาสาธุ
พระครูพิบูลย์ นันทวิทย์ 
ได้บริจาคตู้เย็นให้งานแพทย์แผนไทย
จำนวน 1 เครื่อง