ขอขอบพระคุณ คุณแม่สุหล้าและครอบครัว
นำขนมจีนมาเลี้ยงขอบพระคุณความตั้งใจทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน 
และบางส่วนนำมามอบให้ ผู้มารับบริการ