เมื่อวันที่29 ต.ค. 61 โรงพยาบาลเชียงกลางรับมอบโดย นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ

จากนางวรรณา ทรัพย์เสนาะ  บริจาคเงิน  11,000 บาท
และนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ บริจาคเงิน 10,000 บาท 
และ รถเข็น 4คัน , ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 อัน

รายชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกษร ประวัง