โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณฉันทนา บุ้งทอง
บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
มอบบริจาคกางเกงสำหรับผู้ป่วยชนิดสำเร็จรูปแบบแห้ง
และเตียงนอนถุงลมแบบพับได้แก่ผู้ป่วยนอนติดเตียง