โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ 

คุณแม่ละเอียด สุทธการและครอบครัว มอบบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก 

จำนวน 102 ถุง