โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ

ครอบครัว คุณ วีระวัตร ฆะปัญญา ผอ.กศน.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

ขอขอบพระคุณ คุณแม่สุหล้าและครอบครัว
นำขนมจีนมาเลี้ยงขอบพระคุณความตั้งใจทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน 
และบางส่วนนำมามอบให้ ผู้มารับบริการ

กรอกข้อมูลกันนะจ๊ะ !!

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณสายสร้อย ชัยยะ

มอบเงินบริจาคเพื่อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนหนึ่ง

เมื่อวันที่29 ต.ค. 61 โรงพยาบาลเชียงกลางรับมอบโดย นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ

จากนางวรรณา ทรัพย์เสนาะ  บริจาคเงิน  11,000 บาท
และนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ บริจาคเงิน 10,000 บาท 
และ รถเข็น 4คัน , ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 อัน

รายชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกษร ประวัง

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณฉันทนา บุ้งทอง
บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
มอบบริจาคกางเกงสำหรับผู้ป่วยชนิดสำเร็จรูปแบบแห้ง
และเตียงนอนถุงลมแบบพับได้แก่ผู้ป่วยนอนติดเตียง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ 

คุณแม่ละเอียด สุทธการและครอบครัว มอบบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก 

จำนวน 102 ถุง  

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
ขอขอบพระคุณ
คุณศุกัญญา จันต๊ะวงศ์  คุณสุชาติ จันต๊ะวงศ์
คุณนุชฎาพร เวียงเก่า
มอบเงินสบทบทุนสำหรับชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ให้แก่ 
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
ขอขอบพระคุณ
คุณ ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์และกัลยาณมิตรทุกท่าน
มอบเงินบริจาค จำนวน 50,200บาท
สำหรับชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ให้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย