สสจ.น่านนิเทศงาน คป.สอ.เชียงกลาง รอบที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ดาวโหลดเอกสาร

1. ไฟล์นำเสนอของ คป.สอ.เชียงกลาง

2. ไฟล์สรุปผลการนิเทศงาน ของ สสจ.น่าน

3. ไฟล์สรุปผลการนิเทศด้านการเงินการคลัง