ตามที่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเชียงกลาง (คป.สอ.เชียงกลาง) ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแผนฯระดับอำเภอได้ดำเนินการตามแผนแล้วรายงานผลการปฏิบัติรายไตรมาสให้แก่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวโหลดเอกสาร

1.แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของ คป.สอ.เชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านการอนุมัติ

2. แบบรายงานผล แผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประจำปี 2562

คณะตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสุขศึกษา HS4

จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง วันที่ 26 มีนาคม 2562 

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณนพดล อินต๊ะกัน

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณนพดล อินต๊ะกัน

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 28 กพ. 62 ขอเชิญผู้ประสงค์ตรวจคัดกรองความพิการ ขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อได้รับสิทธิ์ทางสังคมต่างๆ มาโดยตนเองหรือญาติมาส่ง ณ. ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลเชียงกลาง ด้วยนำ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ดูแล อย่างละ2ชุด
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันเดียวเท่านั้น

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณครอบ

ครัวคุณแม่ อิ่นแก้ว อินสองใจ บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแก่โรงพยาบาลเชียงกลาง

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ
เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง
มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาทแก่ทางโรงพยาบาลเชียงกลาง

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ ชาวจุฬาฯ 08
มอบเตียงผู้ป่วยให้ รพ.เชียงกลาง
วันวาเลนไทน์
14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขออนุโมทนาสาธุ
พระครูพิบูลย์ นันทวิทย์ 
ได้บริจาคตู้เย็นให้งานแพทย์แผนไทย
จำนวน 1 เครื่อง

 

วิ่งเติมบุญ ได้ออกกำลังกาย ได้สุขภาพ ได้มีส่วนร่วมทำบุญ เชิญทุกๆท่านนะครับ ที่เชียงกลาง
||26 มกราคม 2562||

สมัครวิ่งลงทะเบียนได้ที่ www.chiangklangruning2019.ml

Subcategories