ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากครบกำหนดอายุเก็บเอกสาร ดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลการรักษาในปี พ.ศ. 2550 ขอให้ติดต่อ โรงพยาบาลเชียงกลาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณชญานิธิ สมธนนนท์ และ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมคุณแม่

ที่มาบริจาคมอบ โลงศพ ๕ โลง เครื่องวัดความดัน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางในครั้งนี้ 

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ

ครอบครัว คุณ วีระวัตร ฆะปัญญา ผอ.กศน.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

ขอขอบพระคุณ คุณแม่สุหล้าและครอบครัว
นำขนมจีนมาเลี้ยงขอบพระคุณความตั้งใจทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน 
และบางส่วนนำมามอบให้ ผู้มารับบริการ

กรอกข้อมูลกันนะจ๊ะ !!

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณสายสร้อย ชัยยะ

มอบเงินบริจาคเพื่อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนหนึ่ง

เมื่อวันที่29 ต.ค. 61 โรงพยาบาลเชียงกลางรับมอบโดย นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ

จากนางวรรณา ทรัพย์เสนาะ  บริจาคเงิน  11,000 บาท
และนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ บริจาคเงิน 10,000 บาท 
และ รถเข็น 4คัน , ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 อัน

รายชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกษร ประวัง

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณฉันทนา บุ้งทอง
บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
มอบบริจาคกางเกงสำหรับผู้ป่วยชนิดสำเร็จรูปแบบแห้ง
และเตียงนอนถุงลมแบบพับได้แก่ผู้ป่วยนอนติดเตียง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

Subcategories