ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากครบกำหนดอายุเก็บเอกสาร ดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลการรักษาในปี พ.ศ. 2550 ขอให้ติดต่อ โรงพยาบาลเชียงกลาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณชญานิธิ สมธนนนท์ และ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมคุณแม่

ที่มาบริจาคมอบ โลงศพ ๕ โลง เครื่องวัดความดัน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางในครั้งนี้ 

กรอกข้อมูลกันนะจ๊ะ !!

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณสายสร้อย ชัยยะ

มอบเงินบริจาคเพื่อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนหนึ่ง

เมื่อวันที่29 ต.ค. 61 โรงพยาบาลเชียงกลางรับมอบโดย นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ

จากนางวรรณา ทรัพย์เสนาะ  บริจาคเงิน  11,000 บาท
และนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ บริจาคเงิน 10,000 บาท 
และ รถเข็น 4คัน , ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 อัน

รายชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกษร ประวัง

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณฉันทนา บุ้งทอง
บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
มอบบริจาคกางเกงสำหรับผู้ป่วยชนิดสำเร็จรูปแบบแห้ง
และเตียงนอนถุงลมแบบพับได้แก่ผู้ป่วยนอนติดเตียง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ 

คุณแม่ละเอียด สุทธการและครอบครัว มอบบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก 

จำนวน 102 ถุง  

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
ขอขอบพระคุณ
คุณศุกัญญา จันต๊ะวงศ์  คุณสุชาติ จันต๊ะวงศ์
คุณนุชฎาพร เวียงเก่า
มอบเงินสบทบทุนสำหรับชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ให้แก่ 
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

 

Subcategories