คำสั่งโรงพยาบาล

Previous Next
  • 1
  • 2
การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงกลาง จะดำเนินการทำลายเอกสาร เวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง... Read more
สโมสรไลออนส์มอบเครื่องมือแพทย์ ขอขอบพระคุณ สโมสรไลออนเชียงกลาง- น่าน... Read more
จัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศสอบราคาจัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.หนังสือปะหน้าจัดชื้อจัดจ้าง 2.เอกสารสอบราคาชื้อเล... Read more
จัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา จัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการโดยวิธีสอบราคา 1.หนังสือจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง... Read more
ขอแสดงความยินดีกับงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประเภท หน่วยงานในชุมชน โรงพยาบาลเชียงกลาง... Read more
ประกาศผู้ชนะสอบครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศผู้ชนะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ ตามที่จังหวัดน่าน... Read more
ประกาศรับสมัคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่ายตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Read more
รับสมัคร พนักงานพนักรถยนต์ โรงพยาบาลเชียงกลาง ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่ายตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑... Read more
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเชียงกลางประจำปีงบประมาณ 2560 Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
  • 1
  • 2
เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง ขอความร่วมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงกลาง รวมตอบแบบสำรวจเครื่องวัดความสุขให้ได้ครบ... Read more
เครื่องมือวัดความสุข(หลัก) 1. คลิกตรงลงทะเบียน 2. หน้าลงทะเบียน 2.1  Username ใส่... Read more
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบคุณ ลูกหลานพ่อหลวงจันทร์ ธิติมูล และพ่อเชียร ธิติมูล... Read more
พิธีส่งมอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์การแพทย์จากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น พิธีส่งมอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์การแพทย์ จากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น วันอังคาร ที่ 23 มกราคม... Read more

คลังภาพกิจกรรม

Previous Next
  • 1
  • 2
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์CUPเชียงกลางปี2559 เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง... Read more
อุบัติเหตุฉุกเฉิน1669 ประชาชนบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเชียงกลาง พร้อมให้บริการ... Read more
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาเชียงกลาง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่โรงพยาบาลเชียงกลาง Read more

คำเตือน

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION