โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณชญานิธิ สมธนนนท์ และ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมคุณแม่

ที่มาบริจาคมอบ โลงศพ ๕ โลง เครื่องวัดความดัน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางในครั้งนี้ 

สสจ.น่านนิเทศงาน คป.สอ.เชียงกลาง รอบที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ดาวโหลดเอกสาร

1. ไฟล์นำเสนอของ คป.สอ.เชียงกลาง

2. ไฟล์สรุปผลการนิเทศงาน ของ สสจ.น่าน

3. ไฟล์สรุปผลการนิเทศด้านการเงินการคลัง

รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน รพ.เชียงกลาง

 โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว คุณศรารัตน์ พิมพ์มาศ

มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000 บาท แก่ทางโรงพยาบาลเชียงกลางในครั้งนี้

 

 

หลักฐานที่จะต้องนำมาให้โรงพยาบาลเชียงกลาง

กรณีที่จะให้โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยของผู้ประสบภัยจากรถ

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงกลาง

Subcategories